Science julkaisu 2015-2016
Science julkaisu 2014-2015
Science julkaisu 2013-2014
Science julkaisu 2012-2013

Klassikan Science julkaisut

Klassikka ja Itä-Suomen yliopisto HundrED 100 listalle

Yliopistojen ja lukioiden yhteistyön lisääminen Klassikka yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston kanssa valittiin 100 suomalaisen koulutusinnovaation jouk
Lue lisää

Lukuvuosi 2015-2016 (3. jakso)

Muo­vit ovat pit­kis­tä mo­le­kyy­li­ket­juis­ta muo­dos­tu­via ai­nei­ta. Bio­muo­vit ovat muo­ve­ja jot­ka teh­dään bio­mas­sas­ta toi­sin kuin usei
Lue lisää

Lukuvuosi 2014-2015 (4. jakso)

Saim­me science ­kurs­sin alus­sa käy­tän­nös­sä va­paat kä­det suun­ni­tel­la mitä kurs­sil­la te­ki­sim­me. Ha­lu­sim­me pro­jek­tim­me liit­ty­vän
Lue lisää

Lukuvuosi 2013-2014 (3. jakso)

Oli­pa ker­ran, jos toi­sen­kin, to­sin ker­ran­kin toi­sin, toi­saal­ta toi­sen ker­ran­nai­se­na, ker­ra­ten kui­ten­kin toi­sen ker­ran, li­ne­aa­r
Lue lisää

Lukuvuosi 2012-2013 (2. jakso)

Kurs­sin alus­sa olo tun­tuu hie­man häm­men­ty­neel­tä ja jän­nit­ty­neel­tä.  Kurs­sin ede­tes­sä on ol­lut ilo huo­ma­ta, kuin­ka an­tau­muk­sel­li
Lue lisää