Kuoro harjoittelee tänään torstaina 12.3. klo 12.45. Tervetuloa, uudet ja entiset laulajat!!

Lukutaidon kertaustuokio ma 9.3. klo 9 luokassa 115

Abit! Tervetuloa kyselemään viime hetken vinkkejä lukutaidon kokeeseen!

TIetojenkäsittelytieteen väyläopintojen seuraava kurssi

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen väyläopintojen seuraava opintojakso eli Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia käynnistyy 16.3.2020. Opintojakso on kokonaan verkko-opintoina suoritettava, ja sen voi suorittaa, vaikkei olisikaan suorittanut Johdatus tietojenkäsittelyyn – tai Johdatus Python ohjelmointiin -opintojaksoa.

Opiskelijat pystyvät ilmoittautumaan opintojaksolle opinto-ohjaajien kautta.
https://www.uef.fi/fi/web/aducate/try-tietojenkasittelytieteen-pilotti

Opiskelijoiden pysäköintiluvat 2020

Pysäköinninvalvonta Klassikan pihassa alkaa perjantaina 10.1.2020.

Klassikan alueelle pysäköidyissä autoissa tulee olla vuoden 2020 pysäköintilupa!

Opiskelijoiden pysäköintilupia saa kansliasta ja kirjastosta.

Kuinka teen lukusuunnitelman yo-kirjoituksiin

Klassikalla on ti 4.12.18 klo 8.20-9.20 lukusuunnitelma-info tuleviin kevään kirjoituksiin valmistautumisen tueksi, luokassa 206. Tervetuloa!

Lukusuunnitelma-info

Pidän Klassikalla ti 4.12.18 klo 8.20-9.20 lukusuunnitelma-infon tuleviin kevään kirjoituksiin valmistautumisen tueksi, luokassa 206. Infoon ei tarvitse ilmottautua etukäteen, tule vain paikalle.

Kuraattori-Sanna