HundrED – 100 Koulua

HundrEDin tavoitteena on auttaa Suomea pysymään opetuksen mallimaana myös tulevaisuudessa.

Suomalaista koulujärjestelmää on pidetty vuosikymmeniä yhtenä maailman parhaista. Viime aikoina oppimistuloksemme ovat kuitenkin olleet laskussa. HundrED – 100 Kouluasticker_02 -hankkeen tavoitteena on auttaa Suomea pysymään opetuksen mallimaana myös tulevaisuudessa.

100 Koulua -hankkeessa haastatellaan 100 kansainvälistä koulutusasiantuntijaa ja kerätään 100 koulua uudistavaa innovaatiota eri puolilta maailmaa. Hanke huipentuu sataan konkreettiseen kokeiluun, jotka toteutetaan suomalaisissa kouluissa lukuvuonna 2016 – 2017. Lisätieto koko HundrEd hankkeesta tästä linkistä

Kuopion klassillinen lukio on toteuttamassa on yhtä projektia sekä esittämässä kahta muutakin toteutettavaksi HundrED hankkeena 2017.

Klassikan HunrED projektit

  • Yliopistojen ja lukioiden yhteistyön lisääminen

    Projektin tavoitteena on kehittää uusia, lukiolaisia kiinnostavia tapoja lähentää lukioita ja yliopistoja. Mallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Soveltavan fysiikan laitoksen kanssa kokeilemalla muun muassa 360-virtuaalilaboratorioita osana fysiikan ja kemian opiskelua. Tavoitteena on, että malli voidaan jatkossa jalkauttaa esimerkiksi biologian, maantieteen ja historian osa-alueille. Projektin pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa mahdollisuuksia yliopisto-opintojen suorittamiseen osana lukio-opiskelua ja tukea lukiolaisten työelämä- ja jatko-opiskeluvalmiuksia. Lue lisää hankesivulta.