YO-infot

Ytl:n tiedote syksyn 2021 kokelaille

Ytl:n tiedote: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Yo-ilmoittautumisinfo 10.5.2021

Lataa tiedosto (PDF, 622KB)

Yo-info 9.2.2021

Lataa tiedosto (PDF, 761KB)

Abitiedote 2021

Lataa tiedosto (PDF, 357KB)

Opintopolun hakuohjeet kevät 2021 (linkki alla)

Opintopolku – hakuohjeet

 

Abien keskeiset tapahtumat lukuvuonna 2020-2021

Kevään 2021 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen

 • Klassikan omat opiskelijat ilmoittautuvat 23.11. mennessä (ensimmäistä kertaa kirjoittavat), ​syksyn tutkintoon osallistuneet voivat ilmoittautua 25.11. mennessä.  Lue tarkemmat ohjeet yo-infon 10.11. materiaalista ja Wilma-viestistä. 
 • Ohjeet jo valmistuneiden ilmoittautumisesta löytyvät Klassikan etusivulta.

 

Syksyllä valmistuvien Abien tulee huolehtia siitä, että heillä pakolliset (47 – 51), syventävät (10) ja soveltavat kurssit tulee tehtyä ajallaan. Vaaditut kurssit (vähintään75 kurssia) on tehty 30.10.2020 mennessä.

Syksy 2020: yhteishaku korkeasteen opintoihin

2.9. klo 8.00 −16.9. klo 15.00 Hakuaika

27.11. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

4.12. klo 15.00 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.

15.12. klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

30.11.−11.12. Mahdolliset lisähaut tai korkeakoulun oman aikataulun mukaan erillishakuna

Opinnot alkavat tammikuussa 2021

Ohjaustoiminta

 • Pakollinen henkilökohtainen ohjaus (jatko-opinnot, AVO), aikoja annetaan ensimmäisestä jaksosta alkaen, jouluun asti. Jokaisen abin on osallistuttava vähintään yhteen ohjaukseen.
 • ABI- päivä Kuopion yliopiston ja Savonian kampuksilla 9.11. (lukion jälkeiset ammattikorkeakoulu- ja yliopistovaihtoehdot, Kuopio, Lappeenranta, Joensuu)
 • Studiamessut Helsingissä 25.11.- 26.11. Vapaaehtoinen. Päivän reissu, matkan hinta on noin 25 – 30 euroa. Reissu vahvistetaan toisen jakson aikana.

 

Tapahtumat/juhlat

 • Syksyn yo-juhla on torstaina 5.12. (iltapäivätilaisuus klo 13.00 alkaen).
 • Abien tehtävänä joulujuhlan 18.12. ja penkkareiden toteuttaminen.
 • Potkiaiset, aikataulu annetaan myöhemmin
 • Penkkaripäivänä on perinteinen vanhempien organisoima abi-kahvitilaisuus.
 • Lakkiaiset pidetään lauantaina 5.6.2021.

 

Keskeisiä muistettavia asioita keväällä 2021 (yo-kirjoitukset)

Kirjoituksiin on ilmoittauduttava 13.11.2020 mennessä.

 • Kirjoitusinfo kevään 2021 kirjoituksista; aikataulu annetaan myöhemmin
 • Kirjoitukset alkavat äidinkielen lukutaidon kokeella 16.3.2021
 • Kirjalliset kokeet 16.3. – 31.3.2021
 • Vapaaehtoinen, korotustentteihin ilmoittautuminen, on tehtävä 29.1. mennessä kansliaan.  Tentin voi tehdä ennen kirjoituksia tai kirjoitusten jälkeen (oppiaineen arvosanan korottaminen mahdollista).

 

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen

 • Luku- ja ajankäyttösuunnitelma
 • Kertauskurssien hyödyntäminen valmistautuessa kirjoituksiin
 • Mielekkään työskentelytilan järjestäminen
 • Myös riittävästi ravintoa, liikuntaa ja lepoa, virkistystä välipalana
 • Käsihygieniasta huolehtiminen, koronaohjeistuksen noudattaminen kirjoitusten aikana
 • Huolehtia siitä, että päätelaite, hiiri ja kuulokkeet (langalliset) ovat kunnossa ja että pystyt kytkemään ne koetikun ohella päätelaitteeseesi.
 • Tiedät koepäivät ja kuinka salissa toimitaan
 • Osallistut kirjoitusinfotilaisuuksiin

 

Ylioppilastutkintolautakunta

https://www.ylioppilastutkinto.fi/

 

Kevään viimeiset muistettavat asiat

 • Alustava päättötodistus jaetaan viikolla 11; jos tarvitaan kevään yhteishakua varten.
 • Puutuvien kurssien (itsenäisesti tehtävät jne. jotka lasketaan mukaan 75 kurssimäärään, jotta saat päättötodistuksen) suorittamisohjelma kirjoitusten jälkeiselle ajalle on vahvistettava opettajien kanssa 5.2. mennessä.
 • Huolehtia siitä, että keväällä 2021 valmistuvalla Abilla pakolliset (47 – 51), syventävät (10) ja soveltavat kurssit tulee tehtyä ajallaan. Vaaditut kurssit (vähintään75 kurssia) on tehty 27.4.2021 mennessä (tällä hetkellä vähintään 65 kurssia).
 • Päättötodistuksen s-arvosanapyynnöt (kun aineesta on suoritettu 1 kurssi tai 2 kurssia/lyhyestä vieraasta kielestä) tulee tehdä 27.4. mennessä.
 • Lakkiaiset 5.6.2021.
 • Syksyn 2021 kirjoituksiin tulee ilmoittautua 5.6.2021 mennessä.
 • Erityisjärjestelyhakemukset syksyn 2021 yo-koetta varten valmistellaan erityisopettajan kanssa 4. jakson aikana. Olethan erityisopettajaan yhteydessä viimeistään 20.4.2021. Tämän jälkeen tulleet pyynnöt eivät ehdi YTL:lle määräaikaan mennessä.

Hakeutuminen jatko-opintoihin, kaikki ohjelmat                     www.opintopolku.fi

 • Opiskelija voi hakea toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, yhteensä kuuteen jatko-opintovaihtoehtoon, jotka hänen on laitettava hakulomakkeelle tärkeysjärjestykseen.
 • Opiskelija voi hakea kuuteen korkeakoulujen syksyllä 2021 alkavaan vieraskieliseen koulutusohjelmaan ja Taideyliopiston koulutusohjelmaan sekä toisessa haussa ammattikorkeakouluun ja yliopistoon, lisäksi yhteensä kuuteen jatko-opintovaihtoehtoon.
 • Nämä vaihtoehdot hänen on laitettava hakulomakkeelle tärkeysjärjestykseen.
 • Opiskelupaikka vahvistetaan hakulomakkeen tärkeysjärjestyksen mukaisesti, perustuen hakijan kyseiselle koulutusohjelmalle saamiin riittävän korkeisiin todistusvalinta- tai koepisteisiin.
 • Hakija ottaa ehdollisesti vastaan toiseksi mieluisan paikan, mikäli hän haluaa jonottaa varapaikalla ensimmäisestä toiveesta vapautuvaa opiskelupaikkaa.

 

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2021

 • Arvioitu hakuaika on noin 18.2.–13.3. Ilmoitetaan myöhemmin.
 • Saat tiedon yhteishaun tuloksista ilmoitetaan myöhemmin. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset myös sähköpostiisi.
 • Ota vastaan opiskelupaikkasi aika ilmoitetaan myöhemmin.

 

Korkeakoulujen yhteishaut 2021

Vuonna 2021 korkeakouluhin järjestetään kolme yhteishakua. Hakuajat päättyvät viimeisenä hakupäivänä kello 15. Kussakin haussa voi jättää vain yhden hakemuksen. Yhden paikan säännös koskee kaikkia hakuja.

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2021 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin.

Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakijalla voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Hän voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

 1. Hakuaika on 7.1. – 20.1.2021.
 2. Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 4.6.2021
 3. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 16.7.2021 klo 15.00
 4. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2021 klo 15.00
 5. Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä 2.8. – 25.8.2021. Korkeakoulu päättää lisähaun kestosta.

Kevään toinen yhteishaku

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2021 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

 1. Hakuaika on 17.3. – 31.3.2021.
 2. Todistusvalintojen osalta tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 31.5.2021
 3. Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään 9.7.2021
 4. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan ennen 16.7.2021 klo 15.00
 5. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2021 klo 15.00
 6. Mahdolliset yhteishaun lisähaut saa järjestää aikavälillä 2.8. – 25.8.2021. Korkeakoulu päättää lisähaun kestosta.

 

Erityisjärjestelyt korkeakoulujen pääsykokeissa

 • Ota selvää yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta, mihin mennessä erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä kyseiseen oppilaitokseen, kun tarvitset esim. lisäaikaa jne. kokeeseen.  selvää yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta, mihin mennessä erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä kyseiseen oppilaitokseen, kun tarvitset esim. lisäaikaa jne. kokeeseen.