Tekijä:Eero Castrén
Pvm:joulukuu 04, 2016

Neurotieteilijä Eero Castrén

castren-0208c

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/person/ehcastre

Neurotieteilijä Eero Castrén tutkii hermoston muovautuvuuden molekyylitason mekanismeja aikuisten aivoissa.

Hän on aiemmissa tutkimuksissaan osoittanut, miten masennuslääkkeessä käytettävä molekyyli lisää muovautuvuutta aikuisten aivoissa. Koska aivojen muovautuvuus kriittisen kehityskauden jälkeen on hyvin rajallinen, tutkimustulokset ovat avanneet mahdollisuuden aivotoimintojen tutkimukseen ja niihin liittyvien sairauksien hoitoon.

– Tässä hankkeessa yritämme yhtäältä syventää tietämystämme hermoston muovautuvuuden molekulaarisista mekanismeista ja kehittää uusia menetelmiä muovautuvien aivojen havainnointiin ja kuvantamiseen, toisaalta viedä perustutkimuksen löydöksiä kohti käytännön sovelluksia kehittämällä diagnostisia menetelmiä ja uusia aivosairauksien hoitokäytäntöjä.

Castrén on työskennellyt saman tutkimuskokonaisuuden parissa jo yli kaksi vuosikymmentä, viimeiset vuodet ERC:n edistyneen tutkijan apurahan tukemana.

– Uudet löydökset ovat ohjanneet tutkimusta uusiin, ennalta arvaamattomiin suuntiin. Akatemiaprofessuuri mahdollistaa nyt tämän tutkimuksen jatkamisen ja kehittämisen jälleen kohti uusia avauksia.

Lähde Helsingin yliopisto