Latina

Tule opiskelemaan latinaa Klassikalle!

 

LATINA – kulttuurin, tekniikan sekä tieteen apukieli ja työväline

Latinan opiskelu on loistavaa aivovoimistelua! Opiskelu poikkeaa hieman muiden kielten opiskelusta, koska latinaa myös käytetään eri tavalla kuin muita kieliä. Latinasta on hyötyä tulevasta ammattialasta riippumatta. Latina myös avaa tieteellisen sanaston maailman, joten varsinkin yliopistouralle, kulttuurialalle tai kansainvälisiin tehtäviin haluavalle se on ehdottoman hyödyllinen valinta. Latinistille avautuvat helpommin esim. luonnontieteellinen terminologia sekä humanististen aineiden monenlaiset “ismit” – ”vaikeita sanoja” ei siis tarvitse opetella ulkoa, koska latinan avulla ymmärtää, mitä käsitteet tarkoittavat. Latinanopinnot kartuttavat yleissivistystä ja monilukutaitoa. Latina seikkailee luontevasti yli oppiainerajojen, ja latinan parissa ollaan jatkuvalla aikamatkalla antiikkiin ja taas takaisin! Latina on yhdistelmä reaaliainetta ja kieltä, jossa on matemaattisen looginen kielioppi.

PUOLET KIELTÄ PUOLET KULTTUURIA

Ajattele latinan opiskelua kulttuurimatkana! Latinanopinnoissa hankitaan monipuolista yleissivistystä myös käytännönläheisesti, sillä kaikki latinan kurssit sisältävät kielen lisäksi aikamoisen annoksen kulttuurihistoriaa. Jokaisella kurssilla on oma kulttuuriteemansa. Latinan taito avaa uusia näkökulmia myös muihin oppiaineisiin: kieliin, matematiikkaan ja luonnontieteisiin, taito- ja taideaineisiin. Antiikin historiaan kaivaudutaan pintaa syvemmälle – suunnitellaan roomalainen talo, sovitellaan togaa, ihmetellään 2000 vuotta vanhoja ruokareseptejä etc. (et cetera – ”ja muita asioita”) Luetaan runoja ja tarinoita – keskustellaan siitä, miten antiikin tarinat ovat vaikuttaneet kirjallisuuteen, elokuviin ja peleihin.

Sinäkin puhut latinaa joka päivä! … agenda, ambulanssi, artisti, bonus, internet, kalkki, manikyyri, pedaali, sosiaalinen media, tabletti … Mistä nämä sanat tulevat ja mikä niiden alkumerkitys on ollut? Latinan opiskelu kehittää päättelytaitoa, innostaa etsimään, löytämään ja valikoimaan tietoa. Latinisti on aina ajan hermolla, ja latina aina ajankohtaista!

Latinan voi valita Kuopion keskustalukioissa. Opetus järjestetään Klassikalla. Latinan voi aloittaa aivan alusta B3-kielenä (ensimmäinen latinan lukiokurssi on silloin LAB3 1) tai jatkaa jo peruskoulussa alkaneita opintoja B2-kielenä (jolloin ensimmäisen lukiokurssin koodi on LAB2 1).

Huomioi lukujärjestystä tehdessäsi, että jokainen latinan kurssi / opintojakso on tarjolla yhden kerran lukuvuoden aikana; ne suoritetaan numerojärjestyksessä. Lukuvuonna 2021 – 2022: Jos aloitat latinan aivan alusta (B3-kieli), valitse kaksi ensimmäistä opintojaksoa (LAB3 1 ja LAB3 2). Jos jatkat peruskoulussa alkanutta latinaa (B2-kieli), valitse neljä ensimmäistä opintojaksoa (LAB2 1, LAB2 2, LAB2 3 ja LAB2 4).

 

TURMA ROMA eli ROOMAN RYHMÄ

Rooman Ryhmä on Kuopion lukioiden latinanopiskelijoiden kansainvälistä toimintaa. Viikon opintomatka Roomaan toteutetaan joka toinen lukuvuosi, näin opiskelijalla on mahdollisuus siihen lukioaikanaan osallistua. Tämä latinan ja vaihtuvan kumppanuusaineen yhteistyöprojekti on toiminut säännöllisesti vuodesta 2003 lähtien. Viimeisin Turma Roma opiskeli latinaa ja musiikkia Roomassa keväällä 2019. Tähän mennessä Rooman Ryhmän jäseninä on vieraillut n. 90 opiskelijaa Kuopion lukioista. Pandemian takia ei kevään 2021 opintomatka toteutunut – tilanteen salliessa järjestetään lukuvuonna 2021 – 2022 latinan ja liikunnan Länsimaisen kulttuurin lähteillä -yhteistyöopintojakso, johon liittyy opintomatka Roomaan keväällä 2022.

P.S. (post scriptum – ”kirjoitetun jälkeen”)

Latina auttaa hoksaamaan ja latinalla erottuu positiivisesti – se näyttää hyvältä CV:ssä! (curriculum vitae – ”elämän kulku” eli ansioluettelo)

 

YLIOPISTOYHTEISTYÖ

Itä-Suomen yliopiston opiskelijan, joka on suorittanut hyväksytysti latinan ylioppilaskokeen, kannattaa tiedustella yliopiston kielikeskuksen latinan peruskurssin (2 op) korvaavuutta kurssin opettajalta kyseisen opintojakson yhteydessä.