Opettajat ja muu henkilökunta

Ota hihasta kiinni ja kysy, jos et tavoita alla olevista yhteystiedoista

KOULUN HALLINTO

Opet­ta­jien  yh­teys­tie­dot löy­dät Klas­si­kan etu­si­vul­ta https://klas­sik­ka.one­du.fi/web/ota-yh­teyt­ta/

OPETTAJAT
Opin­to-opas 2018-2019Non Scho­lae - Sed Vi­tae29.5.2013