Opettajat ja muu henkilökunta

Ota hihasta kiinni ja kysy, jos et tavoita alla olevista yhteystiedoista

KOULUN HALLINTO

Opet­ta­jien säh­kö­pos­ti­o­soit­teet ovat muut­tu­neet 1.9. 2016 muo­toon etu­nimi.suku­nimi(at)ope­du.kuo­pio.fi.

OPETTAJAT
VALMENTAJAT
 RYHMÄNOHJAAJAT

Tar­tu hi­has­ta kiin­ni …

Opin­to-opas 2016-2017Non Scho­lae - Sed Vi­tae29.5.2013