Kevään tuuli

Marika Kauppinen

Täl­lä­kin ker­taa / Ke­vään tuu­li / itse elä­män hen­käys / tun­keu­tuu mie­lee­ni kel­tai­sin vä­rein // ih­mi­sen si­säl­tä kuo­riu­tuu valo / kuin pie­ni leh­ti / joka on aloit­ta­nut uu­den elä­män

Ke­vät­tä koh­ti Non So­lumHuh­ti­kuu 201918.4.2019