Hän

Lei Osuagwu

Hän, joka saa teh­tyä mi­nus­ta ke­ve­än.

Se tun­ne, joka saa mi­nut tun­tu­maan sil­tä, että re­pe­än.

Hän te­kee ke­hos­ta­ni ve­te­län ja an­taa sie­lul­le­ni elä­män.

Kuva: Aino Aro­maa

Ke­vät­tä koh­ti Non So­lumHuh­ti­kuu 201918.4.2019