Toimitus

Pää­toi­mit­ta­ja:  So­fia Kont­ro

Toi­mit­ta­jat:
Je­mi­na Hon­ka­nen
Vee­ra Kärk­käi­nen
Pet­ra Komp­pu­la
Sara Ko­mu­lai­nen
Emi­lia Mal­vi­la
An­ni­ka Sopo
Noo­ra Heis­ka­nen

Vie­rai­le­vat toi­mit­ta­jat:

Luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­sin kir­jai­li­jat
Es­pan­jan vaih­to-op­pi­laat

Tek­niik­ka ja tait­to:
Oli­ver Kuus­to­nen
oqs­to­ne+non­so­lum@gmail.com

Oh­jaus ja avus­tus:
Hen­na Hä­my­nen
hen­na.ha­my­nen@kuo­pio.fi

Anu Jyl­hä­sal­mi
anu.jyl­ha­sal­mi@kuo­pio.fi

Klas­si­kan Non So­lum jul­kai­sut

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015