Nauru

Tun­ne­taan myös kää­pi­ö­val­ti­o­na lä­hel­lä päi­vän­ta­saa­jaa

Tuo ter­veyt­tä ja pit­kää ikää

Kui­ten­kin vii­meis­tään kes­ki-iän kyn­nyk­sel­lä useim­mat meis­tä va­ka­voi­tu­vat

Nau­ru on so­si­aa­lis­ta lii­maa

Se vah­vis­taa im­muu­ni­puo­lus­tus­ta

Nau­ru an­taa kas­vo­jen­ko­ho­tus­ta

Nau­ru myös li­sää huu­mo­rin­ta­jua (kai­kil­ta var­maan löy­tyy lähi­pii­ris­tä joku, jol­le tämä oli­si hy­väk­si)

Se par­hai­ten nau­raa, jon­ka lää­ki­tys on koh­dal­laan

Neli­vuo­ti­as lap­si nau­raa päi­vit­täin 400 ker­taa

Nau­ru pie­nen­tää sy­dän­koh­tauk­sen vaa­raa

Nau­ru nos­taa kipu­kyn­nys­tä­si

Nau­ru pa­ran­taa keuh­ko­toi­min­taa

Älä kui­ten­kaan nau­ra lii­kaa, voit saa­da ast­ma­koh­tauk­sen tai vaik­ka kaa­tuil­la,
vat­sa­ty­rä­si voi työn­tyä ulos ja kuka tie­tää mitä muu­ta vie­lä voi ta­pah­tua

Enim­mäk­seen nau­ru on kui­ten­kin elä­män elik­sii­riä

Nau­ra siis elä­mä­si iloi­sek­si

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015