Rakkauden tuoksuja

Luisa Mäklin

Us­kon tär­kein pe­rus­ta,
tila on va­ka­va.
Tuok­su vai­kut­taa va­lin­taan,
il­me­nee meis­sä omal­la ta­val­laan.
Ajan­jak­so yk­si­näi­syy­den ja kyl­läs­ty­mi­sen vä­lil­lä,
raja on häi­ly­vä.
Si­tou­tu­mis­ta täy­tyy tah­toa,
tar­vi­taan mie­len­ter­vey­del­lis­tä ensi­apua.
Kai­ken yti­me­nä rak­kaus,
sy­dä­men nou­se­va hak­kaus.
Ke­mi­al­le emme mah­da mi­tään,
mie­het jou­tu­vat hä­tään.
Se on vaa­ral­lis­ta,
vaa­tii si­tou­tu­mis­ta.
Tes­taa, onko pari­suh­tee­si kes­tä­väl­lä poh­jal­la,
kei­nut­te­ko jo rak­kau­den hau­dal­la.
Ota he­tim­mi­ten yh­teyt­tä lää­kä­riin,
kaik­ki voi päät­tyä haa­voi­hin va­ka­viin.

Lui­sa Mäk­lin

OLYM­PUS DI­GI­TAL CA­ME­RA

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015