Verkkoruno

Tehty kokoamalla Googlesta löytyneitä irtonaisia lauseita

Syn­ty­mä­vuo­si, 1997
Osaa hie­nos­ti kor­ja­ta tut­ti­pul­lon asen­toa Osaa pe­ruut­taa kon­ta­ten Osaa jo hyp­piä eteen­päin
Ei ole tar­peek­si ke­hit­ty­mis­ky­kyä
jot­ta opet­te­li­si mi­tään
Osaa hur­ma­ta ja her­mos­tut­taa
On Fa­ce­boo­kis­sa
Fi­gu­re ska­ting re­sults:
Luis­te­li SM-ho­pe­aa
Kir­joi­tus­kil­pai­lun tu­lok­set:
Sar­ja B, 7-8 luok­ka­lai­set:
1. Pal­kin­to
Tuli Kes­ki-Suo­mes­ta Sa­voon hy­vän val­men­nuk­sen pe­räs­sä
Opis­ke­li­ja­lu­et­te­lo, 13E
Is on Ins­tag­ram
Vel­jek­set tans­si­vat tors­tai­na Eu­ro­viis­ju­en semi­fi­naa­lis­sa
Ja nel­jäs oli
Kuo­pi­on Tai­to­luis­te­li­joi­den edus­ta­ja
La­test Tweets: 0

Kas­pe­ri Rii­hi­mäki

Kas­pe­ri Rii­hi­mäki

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015