Budapest pähkinänkuoressa

Teks­ti ja ku­vat: Annu Pel­ko­nen

Vie­tin ke­säl­lä 2013 muu­ta­man päi­vän Un­ka­ris­sa. Täl­lä ker­taa koh­tee­na oli Bu­da­pest, ja ki­vaa oli!

Bu­da­pest on van­ha, noin 2 mil­joo­nan asuk­kaan kau­pun­ki Un­ka­rin kes­ki­o­sas­sa, se on myös Un­ka­rin pää­kau­pun­ki.To­na­va-joki hal­kai­see Bu­da­pes­tin kah­teen osaan, joen län­si­puo­lel­la on Buda ja itä­puo­lel­la Pest.

Kau­pun­ki on tun­net­tu his­to­ri­as­taan, hie­nos­ta ark­ki­teh­tuu­ris­taan sekä kyl­py­löis­tään. Va­luut­ta­na toi­mii Un­ka­rin fo­rint­ti, yksi euro on noin 300 fo­rint­tia.

Tse­kat­ta­vaa Bu­da­pes­tis­sä:

1. Are­na Pla­za-os­tos­kes­kus, iha­nia kaup­po­ja vaik­ka mil­lä mi­tal­la

2. Gel­ler­tin kuk­ku­la, upe­at näkö­alat koko kau­pun­gin yli

3. Ket­ju­sil­ta, to­del­la kau­nis paik­ka il­tai­sin

4. Ra­vin­to­la Il ter­zo Cerc­hio, huip­pu tun­nel­ma ja huip­pua ruo­kaa

5. Met­ro, lä­hes yhtä kiva kuin Lon­toos­sa

6. Ra­vin­to­la Ci­ta­del­la, Gel­lert-kuk­ku­lal­la, par­haat juo­mat ja näkö­alat

7. Kau­pun­gin­puis­to, huip­pu paik­ka esim. pik­ni­kil­le

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013